Dane firmy

ADRESS

Vorwerk Polska Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wroclaw
Telefon: + 48 71 78 07 200, 201
Fax: + 48 71 78 07 209
E-Mail: kontakt(at)vorwerk.pl

NIP: 897-10-09-166

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej VI Wydzial Gospodarczy, KRS Nr 0000443251
Czlonkowie Zarzadu upowaznionego do samodzielnej reprezentacji komplementariusza Spólki Vorwerk Polska Sp. z o.o.: Jerzy Podjarkowski, Wojciech Cmikiewicz
Rachunek bankowy: mBank S.A. O/Wroclaw, 13 1140 1140 0000 2179 8200 1002

KONCEPCJA, PROJEKT I WYKONANIE STRONY

Triplesense Reply GmbH http://www.triplesensereply.de