Ochrona danych osobowych

1. OCHRONA DANYCH osobowych 1.1 ZASADY Ochrona Państwa danych osobowych w trakcie ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w związku z Państwa wizytą na naszej stronie internetowej stanowi dla nas ważne zagadnienie. Państwa dane podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy. Poniżej znajdą Państwo informacje, które dane w trakcie Państwa wizyty na stronie internetowej zostaną zapisane i jak będą wykorzystane.   1.2 GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Co do zasady mogą Państwo wchodzić na nasze strony internetowe, a my nie mamy konieczności gromadzenia Państwa danych osobowych. Pozyskujemy tylko informacje dotyczące nazwy Państwa dostawcy usług internetowych, typu/wersji przeglądarki, strony internetowej, z której nas Państwo odwiedzają, oraz stron internetowych, które Państwo u nas przeglądają jak również godzinę wysłania zapytania na serwer. Informacje te poddaje się analizie statystycznej a następnie kasuje. Poszczególni użytkownicy pozostają anonimowi. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywają się tylko wtedy, gdy korzystają Państwo z naszej oferty internetowej i podadzą Państwo dane niezbędne dla przetworzenia Państwa życzenia.   1.2.1 CIASTECZKA Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe gromadzone lokalnie w pamięci przejściowej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej daną witrynę. Umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Większość stosowanych ciasteczek ulega wykasowaniu z Państwa twardego dysku po zakończeniu sesji (tzw. ciasteczka sesyjne). Część ciasteczek pozostaje na Państwa komputerze i umożliwia nam rozpoznanie Państwa komputera podczas następnej wizyty (tzw. trwałe ciasteczka). Zebranych danych bez odrębnie udzielonej zgody osoby, której one dotyczą, nie wykorzystuje się ani do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej niniejszą stronę ani do powiązania z danymi osobowymi osoby korzystającej z pseudonimu.           1.2.2 CEL KORZYSTANIA Z CIASTECZEK Korzystamy z ciasteczek w różnych celach: ·         Ciasteczka umożliwiające funkcjonowanie
Ciasteczka są niezbędne do funkcjonowania serwisu internetowego, np. do korzystania z funkcji wyszukiwania, subskrypcji newslettera (na vorwerk-store.de) czy też zarezerwowania eventu kulinarnego (na vorwerk-store.de). ·         Ciasteczka zwiększające wydajność
Tego typu ciasteczka służą do zbierania anonimowych informacji na temat tego, w jaki sposób korzysta się z naszego serwisu, tak byśmy byli w stanie zoptymalizować dla Państwa naszą ofertę internetową. Ponadto ciasteczka te pozwalają nam na lepszą ocenę zainteresowania naszymi ofertami i konkursami. W tym celu w trakcie Państwa odwiedzin na naszych serwisach wykorzystywane są ciasteczka firmy etracker GmbH (www.etracker.com) oraz Google Analytics (www.google.de).   1.2.3 ZGODA NA KORZYSTANIE Z CIASTECZEK Korzystając z naszego serwisu wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas ciasteczek. Zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili ze skutkiem co do przyszłości. Odwołanie może odbywać się wielokrotnie: W ustawianiach Państwa przeglądarki mogą Państwo ograniczyć albo całkowicie odrzucić akceptację ciasteczek. O tym, jak to działa, dowiedzą się Państwo na stronach pomocniczych producenta przeglądarki: ·         Firefox (link do strony support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer) ·         Chrome (link do strony support.google.com/accounts/answer/61416) ·         Internet Explorer (link do strony support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Jeśli chcą Państwo mieć pewność co do tego, że nie dezaktywują Państwo ciasteczek, które niezbędne są dla sprawnego funkcjonowania naszego serwisu, mogą Państwo skorzystać w odniesieniu do niniejszego serwisu (corporate.vorwerk.de) z opcji kontrolowanej dezaktywacji (opt out) ciasteczek. Odrzucenie ciasteczek optymalizacji serwisu: Opt out Google Analytics Skutecznie sprzeciwili się Państwo wykorzystywaniu ciasteczek przez Google Tracking Manager na stronie serwisu corporate.vorwerk.de.   1.3 WYKORZYSTYWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CEL TYCH DZIAŁAŃ W przypadku udostępnienia nam przez Państwa danych osobowych będziemy wykorzystywać je wyłącznie w celu realizacji naszych określonych w umowie usług oraz obsługi klienta i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania. Dane niezbędne do realizacji transakcji są zapisywane. Wykorzystywanie danych obejmuje również przekazywanie danych adresowych w celach reklamowych przedsiębiorstwom grupy Vorwerk oraz osobom trzecim. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się ich wykorzystywaniu w celach reklamowych. Prosimy o informację na następujących adres:

Vorwerk & Co. KG
Mühlenweg 17 – 37
42270 Wuppertal
e-mail: vorwerk(at)vorwerk.de 1.4 PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI
Na żądanie udzielimy Państwu zgodnie z obowiązującym prawem informacje, czy i jakie Państwa dane osobowe są przez nas gromadzone. 1.5 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Chronimy Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą oraz zniszczeniem, korzystając z zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych. Nasze zabezpieczenia ulepszamy na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym. 2 PUBLICZNY WYKAZ PROCEDUR
Federalna ustawa o ochronie danych [BDSG] nakłada w § 4g obowiązek, aby pełnomocnik ds. ochrony danych na wniosek każdej osoby udostępnił jej w odpowiedni sposób dane zgodnie z § 4e Federalnej ustawy o ochronie danych. Te i inne dane pełnomocnik ds. ochrony danych w spółce Vorwerk & Co. KG ewidencjonuje w obszernych i szczegółowych zestawieniach. Aby umożliwić Państwu wstępną orientację, poniżej zamieszczamy istotne informacje odnoszące się do Vorwerk & Co. KG w postaci skompresowanego streszczenia. Na żądanie chętnie poinformujemy Państwa o tym, czy i w ramach jakiej procedury zautomatyzowanego przetwarzania danych dane dotyczące Państwa osoby są zapisane oraz jakie są to dane. Powyższe nie ogranicza przysługującego Państwu prawa do uzyskania informacji na podstawie § 34 Federalnej ustawy o ochronie danych. 2.1 NAZWA ODPOWIEDZIALNEJ JEDNOSTKI
Vorwerk & Co. KG 2.2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA
Reiner Strecker (wspólnik odpowiadający osobiście)
Frank van Oers (wspólnik odpowiadający osobiście)
Rainer Christian Genes (wspólnik odpowiadający osobiście) KIEROWNIK POSIADAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH (CIO)
Axel Scarponi 2.3 ADRES ODPOWIEDZIALNEJ JEDNOSTKI
Mühlenweg 17 – 37
42270 Wuppertal 2.4 OKREŚLENIE CELU GROMADZENIA, PRZETWARZANIA LUB WYKORZYSTYWANIA DANYCH
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja i dystrybucja sprzętu AGD, przedmiotów do użytku w gospodarstwie domowym oraz wszelkiego rodzaju tekstyliów jak również świadczenie usług i uczestnictwo we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych na rzecz własnej działalności gospodarczej odbywa się dla realizacji wyżej wymienionych celów. 2.5 OPIS GRUPY OSÓB, KTÓREJ DOTYCZY GROMADZENIE DANYCH, ORAZ ODNOŚNYCH DANYCH LUB ICH KATEGORII
Dane klienta, dane pracowników oraz dane dostawców, o ile wymagane są do realizacji celów wymienionych w pkt. 4. 2.6 ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW, KTÓRYM MOŻNA PRZEKAZYWAĆ DANE
Placówki publiczne w przypadku istnienia nadrzędnych przepisów prawnych, zewnętrzni wykonawcy zgodnie z § 11 Federalnej ustawy o ochronie danych oraz zewnętrzne jednostki i wewnętrzne działy w celu realizacji celów wymienionych w pkt. 4. 2.7 OKREŚLONE TERMINY KASOWANIA DANYCH
Ustawodawca określił różne zobowiązania i terminy dotyczące przechowywania danych. Po upływie tych terminów, odnośne dane będą rutynowo kasowane. Dane, których nie dotyczą powyższe regulacje, zostaną skasowane, gdy przestaną być potrzebne do realizacji celów podanych w pkt. 4. 2.8 PLANOWANE PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Przekazywanie danych państwom trzecim nie jest planowane. Vorwerk & Co. KG
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Stan: Kwiecień 2016